169 fotbollsföreningar kräver bättre villkor

Göteborgs idrottsföreningar kan komma att få bättre ekonomiska villkor.

För nu har idrotts- och föreningsnämnden i Göteborg bestämt att utreda vad det skulle kosta att höja åldersgränsen för bidrag, så att också 20 till 25-åringar skulle omfattas. Man ska även se över vad det innebär att sänka avgiften för att hyra träningsplaner. Bakgrunden till politikernas beslut är det stora upprop där 169 fotbollsföreningar i Göteborg gått samman och krävt bättre villkor.