Patientföreningen förnekar hets mot invandrare

Göteborgs Patientförening är starkt kritisk till Göteborgs Närradioföreningens beslut att stänga av deras radio sändningar

Patientföreningens ordförande Evald Lindqvist förnekar att de har hetsat mot invandrare och hävdar att Göteborgs Närradioförening har gjort sig skyldig till tryckfrihetsbrott. Evald Lindvist förnekar alltså att han har hetsat mot invandrare i sina radiosändningar . Men Västekot har tagit del av sändningen från den 14 februari där programmakaren Evald Lindqvist fäller en mängd kränkande uttalanden om invandrare som till exempel ”De tror att de kan anpassa vårt samhälle till sina människofientliga lagar och vidare ”barnuppfostran är obefintlig vilket leder till ouppfostrade ungar som är en kräftböld på vårt samhälle ” Göteborgs Närradioföreningen har alltså beslutat att med omedelbar verkan stänga av Patientföreningens sändningar . Ordföranden Thomas Ochman medger att det finns en risk att beslutet strider mot gällande lagstiftning men den risken är han beredd att ta.