Unga väljer att läsa tidning på nätet

Det är klasstillhörigheten som avgör hur mycket man använder Internet.

Det framgår av en undersökning som massmedieforskaren Annika Bergström gjort. Sju av tio västsvenska hushåll har persondator, men skillnaderna mellan olika grupper består. Det är i en rapport för SOM-institutet vid Göteborgs Universitet som Annika Bergström studerat hur västsvenskar använder nya medier. Bland pensionärerna är det bara en tiondel som är ute på nätet flera gånger i veckan, medan tre fjärdedelar av ungdomarna i västsverige är flitiga internetanvändare. Och allt fler väljer nu att läsa nyheter på webben istället för i papperstidningen.