Svårt att påverka regionens beslut

Västsvenskarna tycker det är lättare att påverka besluten i kommunerna och i Stockholm, än dem som fattas av Västra Götalandsregionen.

Det är en av slutsatserna i en rapport av statsvetaren Folke Johansson.

Enligt Folke Johanssons undersökning vid Göteborgs universitetets SOM-institut så har ändå medborgarnas tilltro till demokratin i Västra Götalandsregionen ökat.

Däremot minskar tilltron till att regionen kan stärka den ekonomiska utvecklingen.