Kassakistan sinar i Lärjedalen

Göteborgs kommun går med miljardöverskott, men enstaka stadsdelar kämpar med problem.

Lärjedalen redovisar i förra årets bokslut ett underskott på över 17 miljoner kronor.

Det är socialbidrag, socialt boende, placeringar på institutioner och familjehem som har kostat mer än beräknat.

Reserver från tidigare år täcker underskottet, men senare i år kommer det att krävas besparingar på 9 miljoner kronor, enligt en analys som politikerna godkänt.