Liten chans bli dagbarnvårdare åt egna barn i Göteborg

Göteborgs stadskansli ser ingen poäng i deltidsdagmammor eller föräldrar som dagbarnvårdare åt egna barn.

Frågan har utretts på intitiativ av kristdemokraterna.

Men stadskansliets slutsats är att efterfrågan på dagmammor i Göteborg minskar och att ersättning till egna barn och deltidsarbete bara marginellt påverkar kösituationen.

I Göteborg finns cirka 150 dagbarnvårdare men de har minskat med 20 procent de senaste två åren.

Frågan tas upp vid onsdagens kommunstyrelsemöte.