Mindre kultur för skolbarn

Knappt hälften av Göteborgs för- och grundskolebarn får gå på teater, museum eller andra kulturaktiviteter under läsåret. Orsaken är bristen på transporter och pengar till kulturbesöken.

Uppgifterna kommer fram i en ekät som Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp gjort bland kulturombuden i förskolor och grundskolor, sedan det framkommit att barnens teaterbesök minskade kraftigt förra året.

Kulturombuden önskar bland annat bättre transporter och möjlighet att samla in pengar från föräldrarna.