Få skolbarn får gå på teater

Bara hälften av Göteborgs förskolebarn och grundskolebarn får gå på teater, museum eller skolbio någon gång under läsåret.

Teaterbesöken bland barn minskade kraftigt förra hösten och Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp gick då ut med en enkät till kulturombuden i förskolorna och grundskolorna.

De fick till svar att det behövs fler lärare, bättre transporter och möjlighet att samla in pengar från föräldrarna, något som ju är kontroversiellt eftersom alla föräldrar inte har samma ekonomiska förutsättningar, resonerar man. Kulturombuden menade att om de fick lite större lärartäthet och slapp byta buss skulle de gå betydligt oftare på kulturaktiviteter, men när det gäller teater så kostar det, och här önskar skolornas kulturombud att man fick ta ut en mindre summa av föräldrarna.

Nu blir det gratiskulturen som toppar listan på det barnen gör: bibliotek och museér i den ordningen. Två tredjedelar av kulturombuden säger att barnen skulle få besöka fler arrangemang om de var gratis. Lika många vill att institutionerna ska komma ut till förskolan/grundskolan.

Göteborg har 700 kulturombud varav nära 400 har svarat på den här enkäten. Kommunfullmäktige har som mål att barnen ska gå på minst en aktivitet varje läsår, men transporter och pengar hindrar alltså förskole- och grundskolebarnens teaterbesök, enligt Kulturförvaltningen.