Västtrafik sätter upp väderskydd med belysning

Västtrafik ska i år byta ut regn och vindskydd på ett hundratal hållplatser runt om i Göteborg.

En satsning som väntas gå på cirka 5,5 miljoner kronor. Många ska ersätta gamla, nedslitna väderskydd men det kommer också att sättas upp flera nya väderskydd på hållplatser som tidigare saknat skydd, säger Stefan Ekman, chef för Västtrafiks infrastrukturavdelning. De nya väderskydden kommer att vara utrustade med bland annat belysning något som av resenärerna upplevs som tryggt samtidigt som förarna under det mörka vinterhalvåret har lättare för att se om det finns resenärer i väderskydden som vill åka med.