Sänkt hyra för hyresgäster i Förbo

Det blir oförändrad eller sänkt hyra för dryga 5 000 hyresgäster i det allmännyttiga bostadsbolaget Förbo, som har lägenheter i Härryda, Kungälv, Lerum och Mölndal.

Det skriver Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande. I sju områden i Lerum sänks hyran med en halv procentenhet, i Förbos övriga lägenheter blir hyran oförändrad. Det blir inte heller några höjningar av garage, p-platser och smålokaler. Överenskommelsen med Förbo gäller till och med årsskiftet.