Miljöbilarna ökar i Göteborg

Miljöbilarna fortsätter att öka snabbt i Göteborg.

Det märks bland annat på det stora antal förmånliga parkeringstillstånd som beviljas. Förra året utfärdades 4177 parkeringstillstånd för miljöbilar och nu finns totalt närmare 8000 tillstånd i Göteborg. Även i kommunens verksamheter ökar miljöbilarna. Av sammanlagt 1600 kommunala personbilar är nästan 1000 miljöbilar, enligt kommunens årsredovisning