Kommunal konst skall registereras

Nu ska det bli bättre ordning på kommunal konst i Göteborg.

.

Efter beslut i kommunstyrelsen så ska kulturförvaltningen inventera och registrera 2900 konstverk som ägs av utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna. För en del av konstverken är underhållet eftersatt, vilket också ska rättas till. Park- och naturnämnden får ansvar för att underhållet av utomhuskonsten sköts. Besluten kommer efter en motion från folkpartister