Biltrafiken fortsätter öka i Göteborg

Biltrafiken ökade mer än kollektivtrafiken i Göteborg förra året, enligt kommunens årsredovisning.

Kommunledningen har som mål att kollektivtrafiken ska öka mest, men den ökade bara med 1,1 procent förra året, medan biltrafiken ökade med 1,5 procent. Kommunens kollektivtrafikchef Bernt Nielsen säger att det är oklart om siffrorna stämmer då mätmetoderna är olika. Inte heller cykeltrafiken bedöms ha ökat förra året, som politikerna också haft som mål att den skulle göra.