Kd efterlyser stöd till föräldrar med sjuka barn

Kristdemokraterna i Göteborg undrar om utlovat kommunalt stöd till barn med psykiskt sjuka föräldrar har uteblivit.

Kommunstyrelsen beslutade för ett år sen att barn till psykiskt sjuka och barn till föräldrar som begått självmord ska få bättre stöd. Stadsdelsnämnden i Biskopsgården fick uppdraget att dra igång en samrådsgrupp och en informationsportal, men mycket lite verkar ha hänt, säger kristdemokraten Margareta Vänngård i en interpellation till kommunfullmäktige.