Justitiekanslern nobbar Hamberger

Justitiekanslern - JK - kommer INTE att vidta några åtgärder i fallet mellan professor Lars Hamberger och Göteborgs Universitet. Mellan Lars Hamberger och universitetet pågår en tvist om Hambergers rätt till lön under en period då han var tjänstledig; ett fall som kommer upp i tingsrätten i slutet av april.

Lars Hamberger ville att JK skulle förmå universitetsstyrelsen att återkalla ett yttrande till tingsrätten; ett yttrande som Hamberger anser vara felaktigt.

JK menar att det hela ingår i tvistemålet och skall avhandlas i tingsrätten, ingen annanstans.