Kortare köer till plats på äldreboenden

Kötiden till plats på äldreboende i Göteborg har minskat, enligt kommunens egna uppgifter i årsredovisningen.

Förra året var den genomsnittliga kötiden efter beslut om plats 56 dagar och det är tre dagar mindre än året innan.

En stor del av dem som väntade på äldreboende fanns på korttidsboenden.