Elbolag på Orust på svarta listan

Ett elbolag på Orust har tagit för mycket betalt för sitt elnät, och har hamnat på energimyndighetens svarta lista.

Västra Orusts energitjänst ska under 2005 ha tagit upp emot 20% för mycket betalt för elnätet, enligt energimyndighetens beräkningar.

Sven Olov Söderberg, företagets VD säger till Bohusläningen att energimyndighetens beräkningar inte tar hänsyn till de speciella förutsättningarna som finns på en ö, som gör att elnätet blir dyrare än annars.