Inget uppskov för Blåvitts skatteskuld.

IFK Göteborgs skatteskuld på ca 10 miljoner kronor ska betalas så snart som möjligt. IFK har ansökt om uppskov, men igår avslogs den ansökan. Något som upprör IFKs ordförande Bengt Halse.