Just nu

Dämpad belysning ska minska buller

Med hjälp av dämpad belysning och lugnare samtalston kan förskolelärarna själva minska bullernivåerna där de jobbar.

Miljöförvaltningen och stadsläkaren Per Haglind har tagit fram en lista med punkter som förskolor ska kunna utgå ifrån för att förbättra ljudmiljön.

Tassar på möblerna och tyg på väggarna är några andra fysiska tips som finns med på listan.

Andra förslag är mer pedagogiska och handlar om att skapa en ny attityd, att man i stället för att skrika kan ta ett steg närmare varandra prata lugnt.