Höga kostnader för alternativa boenden

Kostnaderna för kommunens alternativa boenden i Göteborg har skenat iväg, men verkar inte längre öka.

Förra årets kostade boendet 330 miljoner kronor, vilket är något mindre än för 2004.

Göteborgs stad behöver fler vanliga hyreslägenheter för att minska kostnaderna för det alternativa boendet, anser kommunledningen.

Totalt kostade förra årets individ- och familjeomsorg 2,4 miljarder kronor. Då ingår kostnader för socialbidrag och institutionsplatser för unga och missbrukare.