Storföretagens status fortsatt stor

Storföretagens ställning på arbetsmarknaden är i det närmaste oförändrad i Göteborgsregionen.

Var femte sysselsatt invånare arbetar i något av de hundra största företagen och så har det varit i flera år nu, enligt uppgifter från kommunala bolaget Business Region.

Antalet anställda i de tio största företagen har emellertid ökat med 1000 personer.

Störst är Volvo Personvagnar med drygt 14000 anställda. Därefter följer Volvo Lastvagnar och Posten