IFK Göteborg betalar skattekravet

Skatteverkets beslut i fredags, att inte bevilja IFK Göteborg anstånd med verkets skattekrav, riskerar att äventyra IFK:s sportsliga verksamhet. Föreningen vill inte öka framtida kostnader och riskera verksamheten, utan betalar Skatteverkets krav. Finansieringen är klar, bland annat genom banklån.

I sitt beslut bedömer Skatteverket att påtvingad försäljning av spelare inte ger upphov till sådana skador att hänsyn behöver tas till detta för att medge anstånd. IFK Göteborgs styrelse har en helt annan uppfattning. Spelarna och spelartruppen är den viktigaste komponenten i föreningen för att nå framgångar och därmed säkra föreningens framtid både sportsligt och ekonomiskt.

Vid ett extra styrelsemöte i söndags har därför IFK Göteborgs styrelse beslutat att betala det av Skatteverket påförda kravet på 9,9 miljoner kronor plus ränta. Ett annat skäl till att IFK Göteborg under veckan betalar till Skatteverket är att vi vill gardera oss mot ökade kostnader för föreningen till följd av den oskäligt höga ränta (17%) vi annars måste betala. Även i övrigt anser IFK Göteborgs styrelse att Skatteverkets beslut är synnerligen märkligt. Man har inte över huvud taget fäst avseende vid de skäl vi anfört i vår begäran om anstånd. Skatteverket har bland annat ur den pågående polisutredningen anfört vaga uppgifter från förhör med en person, som har med föreningen uppenbart motstridiga intressen, utan att ta hänsyn till alla de omständigheter och bevis ur samma utredning, som talar för föreningens ståndpunkt. Styrelsen står inte bakom Luxemburg-transaktionen, vilken är ogiltig vad gäller föreningen. Betalningen av skattekravet innebär inte på något sätt att föreningen erkänner riktigheten i Skatteverkets krav. Om föreningen dessutom ska överklaga Skatteverkets beslut, att inte lämna anstånd, till Länsrätten kommer att avgöras under veckan. IFK Göteborg har säkrat finansieringen av Skatteverkets krav genom ett redan beviljat banklån. Som säkerhet för lånet kommer pantbrev att tas ut på den fastighet, Kamratgården, som föreningen äger. Om IFK Göteborg senare vinner skattemålet, återbetalar Skatteverket de pengar föreningen betalat inklusive ränta.