Start för kampanj kring kvinnors hjärtsjukdomar

Idag inleds en kampanj kring kvinnor och hjärtsjukdomar.

Allt fler kvinnor dör av hjärt- och kärlsjukdomar och syftet är nu att öka kunskaperna, både inom sjukvården och hos kvinnorna själva.
Kampanjen, som kallas ”Women at heart - go red”, ska också samla in pengar till forskning kring kvinnors hjärthälsa.