Flygplatsgrindar kan skyddas bättre

En säker flygplats som samtidigt ska vara öppen för brandfordon har hittills varit en svår ekvation.

Men det finns teknik som kan klarar att kombinera säkerhet och tillgänglighet.

2002 skedde ett rån på Arlanda flygplats. Även den gången forcerades grindar. Sen dess har flygplatssäkerheten setts över. Men rånet på Landvetter visar att brister finns kvar.

Olika instanser hänvisar till lagen när dom veka grindarna kritiseras.

Men totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, ser svagheter i den argumentationen. Forskningsingenjör Joakim Häggvall på FOI har analyserat säkerheten på kärnkraftverk och ser likheter med skyddet på en flygplats.

- Teoretiskt sett skulle man kunna titta på såna skydd som finns i USA utanför Vita huset. Stålpelare som fjärrmanövrerat rör sig upp och ner ur marken. De ska kunna stå emot en lastbil. Det är en lösning, säger Joakim Häggvall.

Luftfartsstyrelsen är den myndighet som har hand om regelverket för den civila flygfarten och informationschef Anders Lundblad ser möjligheter i den nya tekniken.

- Det skulle nog kunna vara fullt möjligt. Bestämmelserna hindrar inte det på något sätt och det kanske är en sån fråga som kan komma upp när vi analyserar det här, säger Anders Lundblad.