Gamla varvsområdet i Bohus kraftigt förorenat

Det gamla varvsområdet i Bohus är starkt förorenat av metaller, olja och tjärämnen. 

Området ligger i norra Bohus och föroreningar riskerar att läcka ned i Göta Älv. Dessutom kan delar av området vara skredkänsligt.

Kommunen har fått statliga bidrag för att utreda hur området ska saneras; om de förorenade massorna ska tas bort eller finnas kvar men inkapslas med gummiduk.