Kommunen vill skydda sig mot extremt väder

Nämnder och bolag i Göteborg uppmanas nu att minska stadens sårbarhet för extremt väder och översvämningar.

En enig kommunstyrelse efterlyser förslag som minskar risken för att Göteborg drabbas av klimatförändringar så som en färsk kommunal rapport varnar.

Kommunens rapport grundar sig på studier från SMHI av hur väntade klimatförändringar påverkar Göteborg det närmaste århundradet.

En höjd medeltemperatur på 3-4 grader höjer havsnivån med uppemot 9 decimeter, som vida överträffar en beräknad landhöjning på en decimeter.

Vattennivån höjs ytterligare vid kraftiga lågtryck och stormar som vid förra årets Gudrun-storm. Med varmare vintrar ökar tillrinningen i Göta älv, liksom risken för extrema skyfall.

Beräkningarna säger att det är mycket troligt att 20 procent av centrala Göteborg inklusive Brunnsparken kommer att översvämmas någon gång inom 100 år. Risken ökar också för skred och ras, och för att dricksvattnet och avloppssystemet slås ut.

Det finns inga beräkningar av vad det skulle kosta att skydda sig mot översvämningar - om det exempelvis behövs varningssystem eller till och med kraftiga skyddsbarriärer för miljardbelopp som dem vid Themsen i London.

Eftersom flera av Göteborgs stora utvecklingsområden som älvstränderna och Gullbergsvass ligger lågt föreslår rapporten en särskild analys av dem.

Kommunens rapport i kortform

Stadsbyggnad
* Befintliga invallningar och marknivåer behöver ses över.
* Mätpunkter behövs utmed älven för kontroll av förändringar i havsnivån.
* När nya områden planeras måste hänsyn till klimatförändringar tas från början.
* Bättre planeringsunderlag för ras och skred behövs.

Energi
* Höga vattenstånd hotar lokala elnätet. Nät och transformatorstationer bör säkras i de svagaste delarna.
* En isbarksstorm, som förekom i Sverige 1921, kan knäcka nätet för inkommande el och ge långvariga skador.

Dricksvatten
* Omfattande åtgärder krävs och planeras för att trygga dricksvattenförsörjningen.

Avlopp
* Ökad risk för källar- och marköversvämningar.
* Ökad risk för nödavledning av orenat spillvatten och bräddning av avloppsvatten.

Avfall
* Deponier i Torsviken och Arendal behöver säkras för läckage av föroreningar.
* En plötslig översvämning innebär risker för anläggningen för farligt avfall på Ringön.

Transporter
* Centrala punkter i spårvägsnätet som Brunnsparken, liksom ca 20 % av stadens centrala gator, gång- och cykelbanor ställs under vatten vid extrema vädertillfällen i värsta scenariot.
* Det är inte möjligt att inom rimliga kostnader bygga bort eller säkra stadens trafiksystem. Kommunen bör dock så långt som möjligt säkra anläggningarnas tekniska och ekonomiska värden.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".