Libanonsvenskar får hjälp av Regionen

Västra Götalandsregionen har fått ansvaret för medicinsk bedömning och samordning av sjuktransporter vid evakueringen av svenskar från Libanon.

Regionen har hittills skickat två läkarteam till Syrien. De arbetar med att förbereda kommuner och landsting på vilka resurser som kan behövas.

Dessutom koordinerar den här personalen eventuella ytterligare sjuktransporter inom Sverige.

Västra Götalandsregionen ligger långt framme när det gäller att utbilda sjukvårdspersonal för krissituationer, säger Annika Hedelin beredskapschef i Västra Götalandsregionen.

Enligt ett regeringsförslag ska Västra götalandsregionen ha ett permanent uppdrag att koordinera sjuktransporter inom landet vid situationer som den här.