Bodströmförslag mot organiserad kriminalitet

Det ska bli enklare för polisen att komma åt pengar från grova ekonomiska brott som mc-kriminalitet och organiserad narkotikabrottslighet. Det förslaget presenterade justitieminister Thomas Bodström i Göteborg idag.

I det förslag som justitieminister Thomas Bodström idag presenterade handlar det om att rättsväsendet på ett tidigt skede ska kunna frysa pengar som kommer från brottslighet.     

Idag krävs det att man måste kunna bevisa vilket brott som pengarna kommer ifrån, men går förslaget igenom ska åklagare, tull och kustbevakning kunna ta pengar i förvar som med stor sannolikhet kommer från brottslig verksamhet.

Det är därefter domstol som tar beslut om att pengarna ska förverkas. Dessutom ska det inte vara vara möjligt för brottslingar att gömma pengar i företag eller ge dom till anhöriga.