Sahlgrenska kritiseras av Socialstyrelsen för felbehandling

Skarp kritik riktas från Socialstyrelsen mot Sahlgrenska sjukhuset efter att en äldre kvinna blivit förlamad i benen vid en operation.

Socialstyreslen menar att det inte är i enlighet med god sjukhusvård att låta en oerfaren ST-läkare ensam stå för narkosbedövningen.

  Vad som nu märmast sker är att Sahlgrenska ska lämna in en rapport till socialstyrelsen om rutinerna för olika former av bedöving vid operationer, samt vad som gäller på sjukhusets aktuella avdelningar vid introduktion och utbildning av ST-läkare