Malek Slim hoppas hinna med båt från Beirut

Idag fortsätter Utrikesdepartementet evakueringen av svenskar i södra Libanon. Enligt uppgift befinner sig mellan 4 000 och 5 000 svenskar i Libanon och hittills har 1 000 personer kommit hem till Sverige.