Nobel Biocares tandimplantat kritiseras

Göteborgstandläkarna och forskarna som varnat för tandimplantatet Nobel Direct får nu rätt av en expertgrupp som utsetts av Läkemedelsverket.

Professor Tomas Albrektsson vid Göteborgs universitet har kritiserat Nobel Direct och tycker att han får medhåll av expertgruppen.

Implantatet verkar bryta ner tandbenet mer än förväntat hos patienterna och expertgruppen rekommenderar nu tillverkaren att ändra informationen för produkten, och lägga marknadsföringen på is.

Turbulensen kring Nobel Biocares implantat Nobel Direct började för två år sedan, strax efter det att produkten hade lanserats på marknaden. En grupp tandläkare i Göteborg slog larm om att tandbenet på deras patienter bröts ned snabbare med Nobel Direct än med äldre implantat.

Nobel Biocares aktie sjönk efter beskedet, skriver TT.

I februari i år beslutade Läkemedelsverket att produkten inte skulle dras tillbaka, men påpekade att det behövdes fler studier på området.

Nu har tre experter, bland dem odontologiprofessor Björn Klinge vid Karolinska institutet, gjort en oberoende vetenskaplig granskning. I en rapport till Läkemedelsverket skriver de att Nobel Direct visserligen kan fungera tillfredsställande, men att benförlusten hos patienterna faktiskt verkar vara större än förväntat.

Eftersom implantatet är så pass nytt finns bara ett fåtal patienter som har kunnat följas under 24 månader, men de resultat som finns tyder inte på att bennedbrytningen upphör eller avtar med tiden.

I rapporten uppmanas också företaget att göra vissa förändringar i sin produktinformation. Tills detta har gjorts bör inte implantatet marknadsföras överhuvudtaget, är slutsatsen.

-Om man följer instruktionerna misslyckas man ibland, säger Lennart Philipson, direktör för området medicinteknik vid Läkemedelsverket.

Vad som orsakar förstörelsen av tandbenet är inte riktigt klarlagt.

Företaget ska svara på rapporten senast den 9 augusti.