Krock med vildsvin allt vanligare viltolycka

Vildssvinsstammen växer sig allt kraftigare och bara i vårt län uppskattar man antalet vildsvin till mellan 3- och 4 000 djur.
Den ökande vildsvinsstammen ställer till problem för bönder och trafikanter.