Ohälsotalen sjunker i regionen

Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Försäkringskassans mål är att siffran ska vara nere på 37 sjukdagar per person i slutet av 2008.

Lerums kommun har lyckats bäst med 35,8 sjukdagar per person under förra året. Även Härryda och Stenungsund ligger lågt i jämförelse med regionen i stort.

Enligt nya siffror från Försäkringskassan var genomsnittet drygt 42 sjukskrivningsdagar per person i Västra Götalandsregionen förra året.

Mest antal sjukdagar har Orusts kommun med 47,2 dagar per person och år.

Ohälsotalen i Västeko-kommunerna angett i antal dagar per person och år:

Ale 45,5

Alingsås 41,5

Göteborg 40,2

Härryda 36,5

Kungälv 40,9

Lerum 35,8

Mölndal 39,1

Orust 47,2

Partille 40,7

Stenungsund 37,1

Tjörn 41,3

Öckerö 39,9