Många västkustkrogar får anmärkningar

Årets kontroll av krogar längs Västkusten omfattade 160 krogar mellan Strömstad och Kungälv och nästan hälften av krogarna riskerar att få någon form av anmärkning.

Bland annat upptäcktes oklara anställningsförhållanden, slarv med kassaredovisning och stök och onykterhet som var anmärkningsvärda. I vissa fall har åklagare inlett undersökning redan nu.

Skatteverket noterade också en mycket aggressiv marknadsföring av alkohol för i år. Erbjudande om att köpa stora mängder alkohol till exempel helrör och mängder av öl har spridit sig från storstäderna till kusten och det har ett samband med hur mycket fylleridet är på krogarna.