Extremister störde demonstrationståg

Olika extremistiska grupper sökte igår störa en laglig manifestationen mot Israels bombningar i Libanon.

På olika håll i landet demonstrerade folk på lördagen mot Israels inblandning i Libanon. I Brunnsparken i Göteborg hade drygt 1 000 personer samlats.
Manifestationen, som organiserades av bland andra Palestinska Riksförbundet och Kommunsitiska partiet, blev försenad eftersom polisen tvingades ingripa mot olika extremistiska grupper, nynazister och ungdomar från Antifascistisk Aktion, som försökte störa demonstranterna.

Polisen lyckades avstyra större bråk.