Inte lätt beviljas sjukpenning trots intyg

Det har blivit svårare att få ut sjukpenning från Försäkringskassan i Västra Götaland. Trots att det finns läkarintyg.

Tidigare har försäkringskassan inte haft tillräckliga resurser att utreda alla sjukanmälningar.

Men sedan man nu har fått störra möjligheter att pröva ärenden mera noggrant får fler avslag.

I Västra Götland får försäkringskassorna varje månad ta emot runt 5000 nya sjukanmälningar med läkarintyg.

Av den totala mängden sjukskrivningar är det mellan 200 och 400 som inte får godkänt för att få sjukpenning.