Övertro på GPS-teknik bakom många båtolyckor

Båtförare som navigerar endast med hjälp av GPS utan att hålla utkik kan ställa till stora olyckor.

Enligt Anders Larsson, räddningsledare på Sjöräddningscentralen i Göteborg, är tilliten till GPS-tekniken  stor, men att många missar att det vid höga hastigheter blir en eftersläpning av informationen från båtens GPS, vilket gör att den kartbild man ser kan vara flera sekunder gammal.

Förra året inträffade 63 allvarliga olyckor med fritidsbåtar i Sverige.