Stress är en cancerorsak

Kronisk stress kan öka risken för spridning av cancer, visar en ny amerikansk studie.

Forskarna har studerat äggstockscancer hos möss och funnit att stresshormoner fäster direkt på tumörcellerna och stimulerar tillväxten. Detta leder till utveckling av nya och mer aggressiva tumörer. Forskningen visar samtidigt att det går att minska den stressorsakade tumörtillväxten med hjälp av en betablockerare mot högt blodtryck.