Kräver Blomqvists avgång

Unga synskadades riksförbund i Väst tycker inte att spårvagnars och bussars automatiska hållplats och destinationsutrop fungerar som de ska . De kräver nu att Västrafiks styrelseordförande Leif Blomqvist avgår.

Därmed sviker Västtrafik sitt politiska löfte att även synskadade ska kunna åka kollektivt och vara säkra på att komma till rätt destination.