Ledare för Naserligan överklagar dom

Ledaren för den så kallade Alban- eller Naserligan överklagar en dom om anstiftan till grovt bedrägeri till Högsta domstolen.

Domen rör den härva i västsverige där ligaledaren lejde personer att köpa lyxbilar med falska handlingar.

Ledaren begär att bli helt frikänd och menar att hovrätten gjort en felaktig bevisvärdering.