Många olyckor med barn i jordbruket

2006 blir ett svart år när det gäller olyckor i lantbruket, visar siffror från Arbetsmiljöverket. Bara de senaste månaderna har minst tre barn under 12 år omkommit i olyckor med traktorer.

Så sent som förra veckan skadades en fyraårig pojke när hans pappa backade på honom med traktorn. För att öka säkerheten inom lantbruket har LRF, Lantbrukarnas Riksförbund,utbildat så kallade gårdsinformatörer,som åker runt på gårdarna för att informera om risker i lantbruket.

Ett barn kan drunkna i gödselbrunnen eller falla av traktorn och att leka i höet är inget för moderna barn. Tätt packade rundbalar staplade på hög kan kväva ett barn om dom välter. Och hur vet man detta? Jo, statistik från Arbetsmiljöverket över årets olyckor i lantbruket är en dyster läsning. Fram till i maj i år har dubbelt så många omkommit jämfört med andra år, 8 stycken,varav 3 barn under 12 år.

Traktorgrävare och grävmaskiner är stora och barn är små och mer än en förälder har kört på sitt barn, men detta är långt ifrån ovarsamma människor säjer Therse Karlsson, lantbrukare och gårdsinformatör för LRF.