Låg bemanning hos sjöpolisen trots fler båtolyckor

Trots att antalet antalet olyckor med fritidsbåtar ökar, så har sjöpolisen lägre bemanning under sommaren.

Många är ute på sjön och något som skulle kunna hjälpa polisen att hålla ordning på fritidsbåtarna och förhoppningsvis minska antalet olyckor är det förslag på båtregister och behörighetskrav som regeringen nu utreder.