Hopp om jobb för akademiker i Stenungsund

Nästan 10 000 akademiker i Västra Götaland går utan jobb enligt fackförbundet SACO.

Men i Stenungsund drivs just nu ett projekt för just arbetslösa akademiker där deltagarna varvar utbildning med tid på kommunala arbetsplatser i Stenungsund, Tjörn och på Orust.

Och det med stor framgång. Av 24 deltagare är redan 7-8 personer på väg att få jobb och det bara 3 månader in i projektet.

Sedan i våras har 24 personer deltagit i ett traineeprojekt som Stenungsunds kommun arrangerar tillsammans med arbetsförmedlingen. Hela projektet ska pågå i ett år och under tiden ska de arbetlösa akademikerna kunna arbeta i Stenungsund, Tjörn och Orust.

Akademikerna som är med i projektet kommer från vitt skilda områden. Det är jurister, systemvetare, statsvetare och även en hortonom, det vill säga en expert på trädgårdskötsel.

Under sin tid i projket får de arbetslösa akademikerna ekonomiskt stöd via arbetsförmedlingen och försäkringskassan medan kommunerna bekostar till exempel projektledarna.

Deltagarna varvar platsen på de olika kommunala arbetsplatserna med kurser. Snart väntar bland annat utbildning i förvaltningskunskap, datakörkot och ledarskapsutbildning. Men det som kanske framför allt ger resultat är tiden på arbetsplatsen.