Större närhet till barnet om mamman får stöd

Mammor känner större närhet till sitt nyfödda barn om de får mer stöd och uppmuntran från vårdpersonalen under föräldrautbildningen. Det visar nya forskningsresultat.

Barnmorskan och universitetslektorn Anette Ekström vid Högskolan i Skövde presenterar studien i nästa vecka.

Mammor känner större närhet till sitt nyfödda barn om de får mer stöd och uppmuntran från vårdpersonalen under föräldrautbildningen. Det visar nya forskningsresultat som Studien visar att om vårdpersonalen på mödra- och barnavårdscentralen få specialutbildning i att ge stöd så får mammorna större självtillit, berättar Anette Ekström.

Studien bygger på svar från 540 skaraborgska mammor som delades in i två grupper. Den ena hade personalen på MVC och BVC genomgått en skräddarsydd utbildning där man tog vara på personalens egna upplevelser av barnafödande och amning, och sedan kombinerades det med vetenskap. Och mammornas föräldrautbildningen sträckte sig från mitten av graviditeten till och med barnets första år. Den andra gruppen fick mer traditionellt stöd och föräldrautbildning.

Mammorna i den första gruppen kände varmare och tryggare känslor för sina barn och enligt Anette Ekström visar det att det finns ett behov av stöd från både vårdpersonal och de andra mammorna under föräldrautbildningen.