Många smittade av salmonella från limeblad

13 pesoner i Göteborgsområdet har smittats med salmonella efter en midsommarfest.

Smittkällan var limeblade från Thailand som köpts i en Göteborgsbutik.

Lars Plym Forsell på Livsmedelsverket vill nu ha bättre bevakning av hur affärerna sköter kontrollen av sina produkter.

Direktiv har nu gått ut till de lokala konsumentrådgivarna som ska upplysa inköpare om att det ligger på deras ansvar att kontrollerna varorna.