Allmännyttan byter bredbandsleverantör

De stora allmännyttiga bostadsföretagen förlänger inte avtalet med bredbands- och kabelteveleverantören Com Hem vid årsskiftet. I Göteborg berörs 70 000 hushåll.

Avsikten är att hitta en ny leverantör med bättre priser och bättre kvalité på bredband, kabelteve och telefoni.

Samtidigt planerar de allmännyttiga bostadsföretagen att själva ge sig in i telecom-branschen. I Kortedala kommer 6 000 hyresgäster att få ett helt eget bredbandsnät. Investeringen kostar 46 miljoner kronor och är ett pilotprojekt. När detta sätts i verket är inte känt.