Mindre söktryck till Chalmers i höst

Trots stort tryck på vissa utbildningar söker allt färre studenter in på Chalmers Tekniska Högskola. Till hösten har antalet studenter som sökt Chalmers minskat med 6 procent till drygt 14 000 personer.

Svalast är intresset för utbildningar inom teknik och naturvetenskap medan trycket fortfarande är stort på arkitekt- och byggteknikutbildningarna.