Kopparbegär leder till fler bränder

I jakt på koppar, närmare bestämt koppartråd, har kabelbränder blivit allt vanligare i Göteborg, något som  belastar räddningstjänsten. Men i Malmö har man kommit till rätta med samma problem.

I jakten på den åtråvärda koppartråden bränns gummihöljet upp och räddningstjänsten får göra allt fler utryckningar för att släcka dessa bränder, något som tar mycket och onödig tid. 2004 anmäldes 72 kabelbränder i Göteborg och året därpå 109 stycken.

Men i Malmö har man kommit till rätta med problemen och har under det senaste året lyckats halvera antalet kabelbränder, berättar Linus Eriksson, chef för operativa insatser på räddningstjänsten i Malmö.

Samarbete med fastighetsägare och skrothandlare men framför allt att räddningstjänsten tar med sig den brunna koppartråden gör att intresset för att bränna koppartråd minskat. I fjol anmäldes 400 kopparbränder i Malmö, i år tror man att det blir 200.

I Göteborg har räddningstjänsten inte systemet med att plocka upp den brunna koppartråden. Normalt får räddningstjänsten inte ta med sig rester, utan det är en polisiär sak, men i Malmö har man kommit runt problemet genom att anmäla det som hittegods.

Men för närvarande är det inte planerat att införa samma system i Göteborg säger Kristina Lindfelt, brandinspektör på räddningstjänsten Göteborg till Västekot.