HBT-situationen tas upp kommunstyrelsen

Göteborg kan bli en bättre stad för homo- bi- och transpersoner att leva i.

Mångfaldsenheten i Göteborgs stad har kartlagt hur Göteborg kan bli bättre för HBT-personer och kommer i slutet av månaden att lämna över sina förslag till kommunstyrelsen.

Bland annat handlar det om att alla anställda inom kommunen borde utbildas i HBT-frågor.

Det var 2004 som folkpartiet i Göteborg kom med förslaget att HBT-situationen i Göteborg skulle utredas och samtliga partier har ställt sig bakom initiativet.