Råttor inte välkomna under EM

Under Friidrotts-EM kommer skadedjursbekämpningen att ha mer att göra än en normal sommar.

Fler folk som skräpar ner gör att råttor som normalt bor i kloaksystemet kommer upp för att leta mat bland sopor på gator och i parker.

Enligt Jan Hjelm, gruppchef för skadedjursbekämpningen på Anticimex kommer råttbekämpningen framför allt ske under mornarna.

I Göteborg tros det bo lika många råttor som göteborgare.

I centrala Göteborg, framför allt runt Vallgraven, finns råttbeten med råttgift utlagda året runt för att hindra råttor att föröka sig.